Project SluiS Gelderland-Midden van start

S.J. de Waard – Eigen werk
Sluis in het Apeldoorns kanaal van Dieren naar Hattem – CC 2.5

In de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werken gemeenten en andere organisaties samen aan een goed werkende aanpak van problemen van personen die tijdelijk of blijvend kwetsbaar zijn. Hierbij kun je denken aan verward gedrag. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is het project Sluitend Samenwerken Gelderland-Midden (SluiS GM). Dit jaar wordt een proef uitgevoerd. In juli 2021 wordt advies uitgebracht aan gemeenten in de regio over eventuele definitieve invoering van SluiS.

In de regio Gelderland-Midden worden verschillende verbeteringen uitgevoerd om tot een goed werkende aanpak te komen voor kwetsbare burgers. In 2018 ontstond bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) het idee om de Verwijsindex jeugd uit te breiden naar een Verwijsindex voor personen met een kwetsbaarheid van 0 tot 100 jaar. Hiervoor is steun opgehaald in een gezamenlijk overleg van gemeenten, veiligheidspartners en zorgpartijen.

Na toekenning van subsidie door ZonMw ging project SluiS GM op 1 juli 2019 van start. Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep Verward Gedrag. In de Stuurgroep zijn ervaringsdeskundigheid en cliëntenperspectief vertegenwoordigd. Ook doen verschillende partijen mee als gemeenten, Politie, de zorgverzekeraar en zorgpartijen (GGZ, verslavingszorg, Beschermd Wonen, Huisartsenposten).

De afgelopen maanden zijn op ICT-technisch, juridisch en organisatorisch gebied de nodige voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een proef in de gemeenten Ede en Arnhem. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen die eerder zijn opgedaan in de regio Rotterdam. Naar verwachting zal in de loop van januari 2020 de eerste partij gebruikmaken van SluiS Gelderland-Midden.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de projectorganisatie: SluiSGM@vggm.nl