Nieuwe SluiS-relatiemanager Gelderland-Midden

Na jaren van enthousiasme en inzet is Harke Hiddink met pensioen gegaan. Harke was ongetwijfeld het bekendste gezicht van de verwijsindex Jeugd in Arnhem en omgeving. Gekleed met hoed en een gele sjaal trok hij erop uit om organisaties te motiveren. Zijn doel was om organisaties beter te laten samenwerken, door hen ertoe te bewegen in een vroeg stadium betrokkenheid bij cliënten aan elkaar kenbaar te maken. Hij was nauw betrokken bij de start van project SluiS in de regio Gelderland-Midden en een bron van kennis voor de projectleider, netwerkpartners en collega’s. Vanwege het aanstaande pensioen van Harke ontstond er een vacature binnen project SluiS Gelderland-Midden.

Elkaar vinden in een vroeg stadium is belangrijk

Toen Annemarie Broersma de vacature zag, reageerde zij direct. “In mijn voorgaande banen bij o.a. reclassering, Slachtofferhulp en de gemeente heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat professionals elkaar in een vroeg stadium weten te vinden. Samenhang in plannen van aanpak is cruciaal om stappen te zetten in een casus. Onderdeel daarvan is dat elke professional weet wie nog meer betrokken is bij de casus om dan met elkaar ‘wie doet wat’ af te stemmen. Het klinkt simpel, maar uit eigen ervaring weet ik dat de praktijk weerbarstig is. Iedere professional heeft tegenwoordig te maken met de druk van een hoge caseload en dito administratielast. Dit in combinatie met soms onduidelijke werkprocessen, interne reorganisaties en/of ziekteverzuim van collega’s, maakt dat het vaak aan tijd ontbreekt.

Afstemming van plannen van aanpak

Als ik voor mezelf spreek dan had SluiS mij hier echt bij kunnen ondersteunen: signaal afgeven en je merkt vanzelf of er een match ontstaat met een andere professional. De tijd daartussen kun je aan andere dingen besteden, wetende dat je vanzelf bericht krijgt van de match. De match leidt tot afstemming van de plannen van aanpak, wat ten goede komt aan de cliënt en daar doe je het uiteindelijk allemaal voor.”.

Annemarie heeft de tijd met Harke goed benut. “We hebben lange werkdagen gemaakt, zodat ik zoveel mogelijk gebruik kon maken van zijn kennis”. Inmiddels is Annemarie volledig ingewerkt en vol aan de slag. Ondanks de moeilijkheden die de coronaperiode met zich meebrengt, heeft zij nieuwe contacten gelegd en partijen aangesloten.

Heeft u vragen voor Annemarie of heeft u ook interesse om aan te sluiten bij de pilot SluiS in de gemeenten Arnhem of Ede, mail dan naar SluiSGM@vggm.nl.