Volgende fase SluiS Gelderland Midden

Project SluiS Gelderland-Midden is klaar voor de volgende fase. Na een leerzame pilotperiode staan de volgende fasen van het project in het teken van analyse, rapportage en verantwoording.

Projectleider Claudia Verhagen vertelt: “De pilotperiode duurde ruim een jaar. We hebben verschillende convenantpartijen aangesloten op SluiS, maar helaas niet alle partijen die we op het oog hadden. Dat is jammer maar ook begrijpelijk gezien de prioriteiten die deze partijen moesten stellen, zeker ook vanwege corona. Gelukkig hebben we toch veel geleerd tijdens de pilotperiode. Zo werd in samenwerking de ICT-applicatie doorontwikkeld. Deze is nu technisch gezien klaar voor landelijke uitrol”.

De komende periode staat in het teken van het analyseren van data. Met behulp van een enquête en interviews worden de ervaringen van de direct betrokkenen opgehaald. Claudia vervolgt: “Gedurende het project is nauw samengewerkt met onze collega’s van het Centrum voor Publieke Innovatie en de gemeente Rotterdam. Natuurlijk betrekken we ook hun inzichten en ervaringen bij onze evaluatie”.

Eindrapportage

Na beschouwing van alle inzichten wordt de eindrapportage opgemaakt en advies uitgebracht aan de Stuurgroep Verward Gedrag van de regio Gelderland-Midden. Relatiemanager Annemarie Broersma: “De komende maanden gaat het om het verbinden van alle losse eindjes. Ik ben heel erg benieuwd wat wij op de weg daarnaar toe gaan tegenkomen. Wat halen we uit de data, hoe zijn de ervaringen tot dusver en zijn de uitkomsten te vertalen naar concrete aanbevelingen? Een erg interessante fase voor project SluiS breekt aan!”

In oktober 2021 wordt het project SluiS Gelderland-Midden afgerond. Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor Claudia en Annemarie, mail dan naar SluiSGM@vggm.nl.