Deelnemende partijen SluiS Gelderland-Midden

In dit bericht ziet u de partijen die zijn aangesloten op Sluitend Samenwerken Gelderland-Midden (SluiS GM). Dit bericht wordt periodiek geactualiseerd.

Aangesloten op SluiS GM

OGGZ van VGGM

De afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de GGD. De GGD, brandweer, GHOR en Ambulancezorg Gelderland-Midden zijn diensten binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De OGGZ maakt gebruik van de verwijsindex jeugd en is sinds april 2020 ook actief gebruiker van SluiS.

RIBW

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen is een instelling, die mensen met een bepaalde problematieken een mogelijkheid biedt om beschermd te wonen. Het RIBW is technisch aangesloten op SluiS en heeft de applicatie in een kleine testgroep in gebruik genomen.

Aansluitingen in voorbereiding

AGM

Op dit moment wordt gewerkt aan de technische aansluiting van de Ambulancezorg Gelderland-Midden.Toelichting

SluiS wordt toegepast in de vorm van een pilot in de gemeente Arnhem en de gemeente Ede. De pilot wordt uitgevoerd in 2020 met uitloop naar 2021. De evaluatie vindt plaats juli 2021. Steeds meer partijen tonen belangstelling om deel te nemen aan SluiS GM.

Een aantal partijen heeft medewerking toegezegd. Voorbeelden daarvan zijn Pro Persona, een regionale organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en Iriszorg, een regionale instelling voor verslavingszorg. Met deze en andere partijen worden verkennende gesprekken gevoerd. Een partij kan worden toegelaten als deelnemer aan SluiS, indien de partij voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals vastgelegd in het projectplan Sluitend Samenwerken in de regio Gelderland Midden> van 0 tot 100+ jaar.

Daadwerkelijke deelname van een partij vraagt voorbereiding. Het projectteam SluiS begeleidt en ondersteunt een partij daarbij. Het proces begint met een goede voorlichting (wat wordt van een partij verwacht als je deelneemt). Daarna worden procesafspraken gemaakt (zoals: welke medewerkers mogen een signaal afgeven, in welke situaties, hoe gaat de partij zorgen dat er altijd een matchregisseur is, enzovoorts). Natuurlijk moeten er ook veel praktische zaken geregeld worden zoals op het gebied van informatieveiligheid en ICT. Na de technische aansluiting volgt de organisatorische aansluiting. Als over alles heldere afspraken zijn gemaakt, worden deze schriftelijk vastgelegd en kunnen medewerkers worden opgeleid in het gebruik van SluiS. Zodra de aansluiting definitief is wordt SluiS in gebruik genomen en gaat de productieve fase in.


Heeft u vragen of opmerkingen over SluiS of heeft u als zorgaanbieder belangstelling om deel te nemen, mail dan naar SluiSGM@vggm.nl. Partijen die niet zijn aangesloten, kunnen geen gebruik maken van de applicatie en zijn als betrokken hulpverlener dan ook niet zichtbaar in het systeem.