Deelnemende partijen SluiS Gelderland-Midden

In dit bericht ziet u de partijen die zijn aangesloten op Sluitend Samenwerken Gelderland-Midden (SluiS GM). Dit bericht wordt periodiek geactualiseerd, laatste update 27 november 2020.

Aangesloten op SluiS GM

Steeds meer partijen tonen belangstelling om deel te nemen aan project SluiS GM. Met verschillende partijen wordt gesproken over aansluiting. De volgende partijen zijn al aangesloten en gebruiken SluiS in praktijk.

OGGZ

De afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de GGD. De OGGZ voert verschillende taken uit, bijvoorbeeld het aanbieden van een verpleegkundig spreekuur voor thuis- en daklozen, het doen van huisbezoeken in het kader van woonhygiënezorg en het houden van spreekuur in het kader van toegang tot maatschappelijke opvang. De OGGZ maakt gebruik van de verwijsindex jeugd en is sinds begin 2020 ook actief gebruiker van SluiS.

RIBW

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar, met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. Er wordt met de cliënten samengewerkt aan duurzaam herstel waarbij de kracht en wensen van de cliënt leidend zijn. Een deel van het RIBW heeft SluiS sinds maart 2020 in gebruik.

AGM

De Ambulancezorg Gelderland-Midden maakt deel van uit de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De AGM biedt acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer ten behoeve van de inwoners van de 15 gemeenten in Gelderland-Midden. AGM werkt nauw samen met ketenpartners zoals brandweer, politie, ziekenhuizen, huisartsen en verloskundigen. De AGM is aangesloten op SluiS vanaf medio oktober 2020.


Toelichting

SluiS wordt toegepast in de vorm van een pilot in 2020 en 2021 in de gemeente Arnhem en de gemeente Ede. Een aantal partijen heeft medewerking toegezegd. Voorbeelden daarvan zijn Pro Persona, een regionale organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en Iriszorg, een regionale instelling voor verslavingszorg. Een partij kan worden toegelaten tot SluiS, indien de partij voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals vastgelegd in het projectplan Sluitend Samenwerken in de regio Gelderland Midden> van 0 tot 100+ jaar.

Daadwerkelijke deelname van een partij vraagt voorbereiding. Het projectteam SluiS begeleidt en ondersteunt een partij daarbij. Het proces begint met een goede voorlichting (wat wordt van een partij verwacht als je deelneemt). Daarna worden procesafspraken gemaakt (zoals: welke medewerkers mogen een signaal afgeven, in welke situaties, hoe gaat de partij zorgen dat er altijd een matchregisseur is, enzovoorts). Natuurlijk moeten er ook veel praktische zaken geregeld worden zoals op het gebied van informatieveiligheid en ICT. Als over alles heldere afspraken zijn gemaakt, worden deze schriftelijk vastgelegd. Vervolgens wordt de organisatorische en ICT-technische kant geregeld en krijgen de medewerkers een uitleg over het gebruik van SluiS. Zodra de aansluiting definitief is, wordt SluiS in gebruik genomen en gaat de productieve fase in. Het project wordt afgesloten op 1 oktober 2021 met een evaluatie en advies over definitieve implementatie.


Heeft u vragen of opmerkingen over SluiS of heeft u als zorgaanbieder belangstelling om deel te nemen, mail dan naar SluiSGM@vggm.nl. Partijen die niet zijn aangesloten, kunnen geen gebruik maken van de applicatie en zijn als betrokken hulpverlener dan ook niet zichtbaar in het systeem.