Voor burgers

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar (SluiS) is een systeem waar hulpverleners kunnen aangeven dat ze betrokken zijn bij u of uw kind. Als een andere hulpverlener dit ook doet, dan ontstaat er een match. Ze krijgen dan elkaars contactgegevens. Op deze manier kunnen ze eerder met elkaar samenwerken om u, uw kind of ouder(s) de best mogelijke begeleiding te bieden.

Hoe werkt het?

Door het afgeven van een signaal in SluiS geven hulpverleners aan dat ze bij u betrokken zijn. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat ze willen samenwerken met andere hulpverleners. In SluiS staat geen inhoudelijke informatie. In SluiS staat niet wat er aan de hand is, alleen dàt er hulpverleners betrokken zijn en wie dat zijn. Alleen de naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de hulpverlener zijn bekend.

Match

De signaleringsbevoegde hulpverleners kunnen niet zomaar zien wie er bij u betrokken zijn. Ze moeten eerst zichzelf bij u zichtbaar maken. We spreken van een match als twee of meer hulpverleners voor u een signaal hebben afgegeven. Zij krijgen hiervan bericht dat er een match is ontstaan. Met uw toestemming nemen ze snel met elkaar contact op om afspraken te maken over de samenwerking. U heeft hierin een belangrijke rol!

Veilig

SluiS is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Informeren en toestemming

De hulpverlener informeert u wanneer zij een signaal gaat afgeven in SluiS. Als u 23 jaar of ouder bent wordt er gevraagd of u misschien bezwaar heeft. Bent u nog geen 23 jaar, dan heeft de signaleringsbevoegde hulpverlener het recht een signaal af te geven (Jeugdwet). Wel wordt de ouder en/of de jeugdige altijd geïnformeerd over dit afgegeven signaal.

Na een match wordt er contact met u opgenomen. Er zal dan gevraagd worden of u het goed vindt dat de hulpverleners met u en elkaar gaan samenwerken.