Voor inwoners

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar (SluiS) SluiS) is een manier van werken waarbij  professionals kunnen aangeven dat ze betrokken zijn bij u of uw kind. Als een andere professional dit ook doet, dan ontstaat er een match. Ze krijgen dan elkaars contactgegevens. Op deze manier kunnen zij makkelijker contact krijgen met elkaar en eerder met elkaar samenwerken. Zo kunnen ze u, uw kind of ouder(s) de best mogelijke begeleiding te bieden.

Hoe werkt het?

Door het afgeven van een signaal in SluiS geven professionals aan dat ze bij u betrokken zijn. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat ze willen samenwerken met andere professionals. In SluiS staat geen inhoudelijke informatie. In SluiS staat niet wat er aan de hand is, alleen dàt er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. Alleen de naam, geslacht, geboortedatum van de inwoner waarop een signaal is afgegeven en de gegevens van de professional zijn bekend.

Match

De professionals zien niet zomaar wie er bij u betrokken zijn. De professional maakt zichzelf zichtbaar middels een signaal en ziet dan wie er nog meer bij u betrokken is. We spreken van een match als twee of meer professional voor u een signaal hebben afgegeven. Zij krijgen hiervan bericht dat er een match is ontstaan. Met uw instemming nemen ze snel met elkaar contact op om afspraken te maken over de samenwerking. U heeft hierin een belangrijke rol!

Veilig

SluiS is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat gegevens in SluiS zorgvuldig gehanteerd worden. We worden geaudit op diverse normen. Bekijk voor de meest recente certificaten deze pagina.

Informeren en akkoord geven

De professional informeert u wanneer zij een signaal gaat afgeven in SluiS. Als u 23 jaar of ouder bent wordt er gevraagd of u hiermee akkoord gaat. Bent u nog geen 23 jaar, dan heeft de professional het recht een signaal af te geven (Jeugdwet). Wel wordt de ouder en/of de jeugdige altijd geïnformeerd over dit afgegeven signaal.

Na een match wordt er contact met u opgenomen. Er zal dan gevraagd worden of u het goed vindt dat de professionals met u en elkaar gaan samenwerken.