Wat is SluiS

Sluitend samenwerken gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij burgers waar zorgen over zijn. Zorgen die zich over het eigen werkterrein uitstrekken, of die bedreigend zijn voor de gezondheid en het welzijn van die burgers zelf of hun omgeving.

Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk. Hiervoor dienen de professionals op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid en zorgen rondom een cliënt. Voor de doelgroep kinderen en jongeren tot 23 jaar speelt de Verwijsindex hierbij een belangrijke rol. Vanaf 23 jaar dienen professionals en gemeente zelf een volledig beeld te krijgen en dat kan nu met SluiS.

Zorg houdt niet op bij 23 jaar

De gemeente Rotterdam, Ede en Arnhem hebben ervoor gekozen een Verwijsindex beschikbaar te stellen voor professionals verantwoordelijk voor de zorg voor de inwoners van de gemeentes. Dit betreft ook voor hen ouder dan 23 jaar. Belangrijk rondom de zorg van kinderen en volwassenen is om deze zorgen eerder en beter in beeld te krijgen. Het vroeg signaleren van de zorgen voorkomt zwaardere zorg en zorg stopt niet bij 23 jaar. Dit alles heeft geleid tot de applicatie ‘Sluitend Samenwerken’ (Sluis).

In SluiS leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in. Sluitend Samenwerken vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. Indien professionals betrokken zijn bij dezelfde cliënt, krijgen zij hiervan bericht en kunnen zij snel met elkaar in contact komen om af te stemmen over een passende aanpak. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!