Wat is SluiS

Sluitend samenwerken gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij burgers waar zorgen over zijn. Zorgen die zich over het eigen werkterrein uitstrekken, of die bedreigend zijn voor de gezondheid en het welzijn van die burgers zelf of hun omgeving.

Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk. Hiervoor dienen de professionals op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid en zorgen rondom een inwoner. Voor de doelgroep kinderen en jongeren tot 23 jaar speelt de Verwijsindex hierbij een belangrijke rol. Professionals kunnen nu ook worden ondersteund bij het samenwerken en afstemmen van de behandelplannen bij personen vanaf 23 jaar. Met de werkwijze en het ICT-systeem SluiS hebben professionals de beschikking over een instrument dat hen helpt bij hun doelgroep, van 0 tot 100 jaar.

Zorg houdt niet op bij 23 jaar

De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen een Verwijsindex beschikbaar te stellen voor professionals die werkzaam zijn in verschillende domeinen en die betrokken zijn bij inwoners. Dit betreft ook voor hen ouder dan 23 jaar. Belangrijk rondom de zorg van kinderen en volwassenen is om deze zorgen eerder en beter in beeld te krijgen. Door vroeg te signaleren van je betrokkenheid bij de inwoners willen we preventief betrokken te zijn. Dit alles heeft geleid tot de applicatie ‘Sluitend Samenwerken’ (Sluis).

In SluiS leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in. Sluitend Samenwerken vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. Indien professionals betrokken zijn bij dezelfde cliënt, krijgen zij hiervan bericht en kunnen zij snel met elkaar in contact komen om af te stemmen over een passende aanpak. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!