Voor professionals

Voor het effectief uitvoeren van de hulp- en dienstverlening aan kinderen en volwassenen is het belangrijk dat professionals tijdig met elkaar in contact komen. Door eerder zichtbaar te zijn voor andere betrokken professionals, kunnen zorgen eerder gedeeld worden en samen met de cliënt en het gezin gewerkt worden aan een nieuw op elkaar afgestemd perspectief. Het vroeg signaleren van de betrokkenheid van professionals kan de inzet van zwaardere zorg voorkomen. De gemeente Rotterdam, Ede en Arnhem hebben ervoor gekozen een Verwijsindex beschikbaar te stellen voor professionals verantwoordelijk voor de zorg voor de inwoners van de gemeentes. Dit betreft ook voor hen ouder dan 23 jaar.

Hoe werkt het?

In SluiS legt u alleen vast bij wie u op dit moment betrokken bent. Dit doet u door in te loggen en een signaal af te geven in SluiS. Uw contactgegevens worden geregistreerd en alleen naam, geslacht, geboortedatum van de cliënt bij wie u betrokken bent. Wanneer een collega van een andere organisatie een signaal afgeeft op dezelfde cliënt, ontstaat er in SluiS een match. U krijgt vervolgens van SluiS een e-mail, dat ook een andere professional betrokken is. Met instemming van uw cliënt kunt u vervolgens contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Belangrijk

Informeer uw cliënt wanneer u een signaal gaat afgeven in SluiS. Vraag toestemming aan uw cliënt wanneer uw cliënt 23 jaar is of ouder. Vraag ook toestemming voor de afstemming na een match en u voor de samenwerking relevante informatie wilt delen met een andere professional.

Inloggen in SluiS