Pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar krijgt vervolg!

In gesprek met Olga Yildiz, de nieuwe projectleider van SluiS:
“Voormalig wethouder Hugo de Jonge zei het al: ‘Zorg houdt niet op bij 23 jaar!’. SluiS is tot stand gekomen op initiatief van de Rotterdamse programma’s: ‘Veilig Thuis’ en ‘Eerder Thuis/ Verwarde Personen’. Deze laatste gaat over burgers, die in verwarde toestand worden aangetroffen. Het komt te vaak voor dat een verwarde burger, omdat hij overlast bezorgt, in een politiecel wordt gezet, terwijl dat de situatie vaak verergert.

Verwijsindex voor de volwassen burger

Ook vanuit het veiligheidsdomein willen professionals tijdig in contact komen met collega’s uit andere domeinen, zoals de gezondheidszorg, werk & inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Door snel de multidisciplinaire samenwerking op te zoeken, kan er eerder met elkaar én de burger een gezamenlijke aanpak worden overeengekomen. Wie wil dat nou niet? Langs elkaar heen werken willen we voorkomen. We zijn er met z’n allen nog altijd van overtuigd dat samenwerken nodig is, dan is het logisch dat je als hulp-/ dienstverlener voor elkaar vindbaar bent en er dus ook voor de volwassen burger een Verwijsindex komt. Hoe goed je ook bij je cliënt doorvraagt, er blijft een risico dat je een organisatie over het hoofd ziet. En mogelijk heeft deze professional nét een ander deel van de puzzel en een ander inzicht.”

Pilot SluiS succesvol afgerond

“Vorig jaar zijn we met 22 organisaties een pilot gestart, met als belangrijkste doel om met elkaar het instrument SluiS vorm te geven. De pilot is ondertussen met goed resultaat afgerond en het voornemen is om de verdere implementatie en de borging van SluiS dit jaar te organiseren.”

Over Olga Yildiz

Olga is sinds eind 2017 gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor was zij 14 jaar werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als sr. Juridisch Beleidsmedewerker, met als belangrijkste aandachtsgebied internationaal strafrecht. “Werken bij de gemeente trekt me, omdat ik me nu bezig kan houden met preventie in het sociale domein en op een andere wijze een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.”

Meer weten over SluiS? Neem dan contact op via: infosluis@rotterdam.nl 
Of neem een kijkje op de website: www.sluitendsamenwerken.nl