Evaluatie SluiS 2017

De pilot van Sluitend Samenwerken (SluiS) is al een aantal maanden goed op weg. Tijd om te evalueren!

De evaluatie bestaat uit een kwantitatieve analyse en uit een kwalitatief deel en is daarmee de basis voor het advies dat de SluiS Denktank* tussen oktober–november zal opstellen.

Aan alle signaleringsbevoegde professionals wordt vanaf vandaag gevraagd deel te nemen aan een enquête. Deze is vanaf heden tot 20 oktober beschikbaar in de SluiS webapplicatie, menu-onderdeel ‘Links’: https://signaleren.sluitendsamenwerken.nl

Mede namens de Denktank, hartelijk dank voor uw deelname!

*De SluiS Denktank bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en leden van de projectgroep

 

<< Meer nieuws